De kerk is weer open; aanmelden voorlopig verplicht

Beste parochianen en belangstellenden,

Nu de gezamenlijke vieringen in onze eigen parochiekerk weer zijn gestart op zondag 7 juni, willen we u laten weten dat u van harte welkom bent. Uiteraard alleen als uzelf en uw eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn. We moeten ons voorlopig nog goed aan de regels houden, zowel wat betreft de 1,5 meter als de hygiëne. We doen er alles aan om het kerkgebouw en de kerkruimte goed voor te bereiden opdat het samen vieren binnen de beperkingen ons kan inspireren en bemoedigen. Dus nogmaals: van harte welkom.

Maar: áls u komt, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt en dat doet volgens deze procedure:

Wat moet u doen?

We verwachten bij uw aanmelding de volgende gegevens, van iedere persoon met wie u eventueel samen komt: uw naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer.

Wanneer moet u dit doen?

Dit moet u altijd doen als u naar een viering wilt komen, iedere zondag opnieuw. We vragen u om dit bij voorkeur op vrijdag vóór de viering te doen, maar uiterlijk op zaterdag vóór de viering.

Bij wie meldt u zich aan?

U meldt zich aan bij onze secretaris mevrouw Feli Platzer mail (okk.ehv.secretaris@gmail.com) of telefoon  040 2432597 of 06 49420093. U krijgt per viering een bevestiging dat u welkom bent. Mochten wij in onze parochie het aantal van 25 aanmeldingen overschrijden – wat we niet verwachten maar wel moeten opnemen in ons werkplan – dan zal onze secretaris u laten weten dat er geen beschikbare plaats meer is, maar dat uw naam indien gewenst voor de volgende viering bovenaan de lijst komt te staan.

De landelijke kerk heeft een protocol opgesteld en iedere parochie gevraagd om een werkplan te maken, waarin gedetailleerd is opgenomen hoe wij als lokale parochie het protocol volgen. Dit protocol en het werkplan voor onze parochie vindt u hier.

Voor wie kwetsbaar zijn, geen vervoer hebben of zich niet veilig voelen om naar de kerk te komen hebben we uiteraard begrip. Laten we voor elkaar (blijven) bidden om troost en bemoediging. We zien er naar uit om elkaar weer te mogen begroeten op 7 juni of een van de daaropvolgende zondagen!

Hartelijke groet,

het kerkbestuur en de pastores

Het Collegiaal Bestuur van de OKKN heeft in een protocol aangegeven welke maatregelen door kerkgangers en de besturen van parochies en staties genomen moeten worden zodat vieringen weer mogelijk zijn. Lees hier verder over het protocol en het gebruiksplan van de Eindhovense parochie..

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777