Eucharistie

De Oud-Katholieke Kerk is een gemeenschap van gedoopten en ze vieren op (bijna iedere) zondag samen eucharistie. Eucharistievieren is danken voor Gods grote daden, het leven van Jezus gedenken én het samen vieren in het hier en nu: als wij het brood breken en rondgaan met brood en wijn gebeurt er ‘iets’: we worden Lichaam van Christus. We zijn het al én we worden het.

Wie deelneemt aan de eucharistie, wordt medeverantwoordelijk voor Gods bedoeling met de wereld: we worden opgenomen in het verbond van God met mensen en zo staan we gericht op de toekomst van God: een bewoonbare wereld, waar plaats is voor iedere mens. De eucharistie inspireert en voedt ons om dit mooie project op ons te nemen.

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777