Bijeenkomst Vrijwilligersdag

Vrijwilligersbijeenkomst: een jaarlijkse uitwisseling van ervaringen, goede ideeën en soms ook irritaties.

De dankbaarheid overheerst: als middelgrote parochie zijn we rijk met zoveel inzet van hart én handen! En dan zijn de vrijwilligers die vanwege hun baan overdag niet kunnen er nog niet eens bij... Lachen

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777