Oud-katholieke parochie Eindhoven

Archief


Onderliggende pagina's:
 • Een mooie ontmoeting: als parochie kennismaken met de nieuwe aartsbisschop
 • Vrijheid en Vrede: Viering 18 september
 • Parochie bereidt zich voor op bezoek bisschop
 • Leonie van Straaten verkozen tot Kanunnik
 • De kerk is weer open; aanmelden niet meer verplicht
 • Vieren in de anderhalvemetersamenleving
 • Zevende zondag van Pasen
 • Hemelvaart van de Heer
 • Wim van den Berg: geloven is doen!
 • Vijfde zondag van Pasen
 • Zesde zondag van Pasen
 • Derde zondag van Pasen
 • Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen
 • Goede week en Pasen
 • 75 Jaar Oud-Katholieken in Eindhoven
 • Palmzondag begin van de Goede Week
 • Het is Pasen!
 • Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 29 maart 2020
 • Bisschoppen gaan voor in online eucharistievieringen
 • Oog om oog, oog in oog; overweging bij de vierde zondag van de Veertigdagentijd, 22 maart 2020
 • Verbonden zijn met elkaar
 • Woensdag 18 maart dag van nationaal gebed
 • UPDATE 29 mei - Gevolgen voor parochie door Coronavirus
 • Gespreksgroep Oase
 • Maria: hoe stemt zij ons dankbaar en hoopvol?
 • Eucharistie
 • Kerkwijding
 • Aartsbisschop interview Trouw 20.12.2019
 • Verkiezing nieuwe Bisschop Aartsbisdom Utrecht
 • Ongezien: vluchtelingen die niet gezien worden
 • 'Lam Gods' in Eindhoven
 • Interview Eindhovens Dagblad
 • Aartsbisdom Utrecht kiest nieuwe bisschop
 • Middaggebed en lunch
 • Feest 75 jaar Oud Katholieken in Eindhoven
 • Afscheid van Aartsbisschop Mgr. Joris Vercammen
 • Dat moet in de krant: 75 jaar oud-katholieken in Eindhoven
 • Wij de Kerk
 • Bijeenkomst Vrijwilligersdag
 • Leesgroep
 • Installatie pastoor en assisterend pastoor
 • Bezoek uit de Filipijnen
 • Bevrijding 18 september
 • Oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht Joris Vercammen treedt terug
 • Overleden: Hans Knottnerus
 • Overleden: emeritus priester Frans Teunissen
 • Installatie Wim van den Berg als Rector in Zeeland
 • Voorbereiding op Synode 2019
 • Wat is de waarde van de kerk voor jou?
 • Installatie Pastoor Wim van den Berg in Zeeland
 • In Memoriam Antonius Jan Glazemaker 1931-2018
 • Bijbelgroep
 • Eerste lezing over Maria
 • Aswoensdag
 • Onze pastores zijn op retraite
 • Nieuw lid in de kerk
 • We hebben een nieuwe aartsbisschop van Utrecht!
 • Vierde zondag van Pasen
 • Bisschoppelijke brief bij het ingaan van een nieuwe fase van de coronacrisis
 • Herderlijke boodschap van de bisschoppen bij het Pinksterfeest 2020
 • Dringend verzoek: breng uw mondkapje mee