Wat doen wij?

Wat doen wij?

Naast de vieringen op zondag, die het hartstuk vormen van onze parochiegemeenschap, ontmoeten we elkaar ook bij andere activiteiten zoals bij:

-          de bijbelgroep; zij beoefent de ‘lectio divina’, het meditatief lezen van bijbelteksten;

-          de leesgroep; zij leest en bespreekt met elkaar een gezamenlijk gekozen boek (op dit moment is dat het boek ‘Geduld met God; Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven’ van de tsjechische theoloog Tomas Halik);

-          ‘Oase’, een gesprekskring over leven, geloof en alles wat er tussenin ligt;

-          incidentele lezingen;

-          het maandelijks samen eten;

-          de jaarlijkse actiedag van Stichting Present Eindhoven;

-          de schoonmaak van kerk en nevenruimtes;

-          beheer en onderhoud van het gebouw.

Onze parochie is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Eindhoven. Met World Peace Flame Eindhoven bestaan ook regelmatige contacten.

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777