Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn een oud-katholieke parochie. 

Niet ‘oud’ omdat het er ouderwets aan toegaat, maar omdat we ons oriënteren op de oude, ongedeelde kerk van het eerste millennium. 'Oud-Katholiek' is katholiek met een open geest: waar geloven persoonlijk is, samen vieren en in gesprek zijn belangrijk is en het evangelie onze leidraad is.

Samen met nog een kleine dertig andere parochies maakt onze parochie deel uit van de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het betreft een zelfstandige katholieke kerk, die onafhankelijk van Rome is.

De kerk ontstond rond 1723 naar aanleiding van een conflict tussen een groep Utrechtse priesters en het Vaticaan.  
Sinds de negentiende eeuw is de kerk ook internationaal vertakt.
Alhoewel ze klein is, heeft ze de laatste decennia in Nederland en internationaal een relatief belangrijke rol gespeeld in de oecumene, dat is: de samenwerking tussen alle christelijke kerken.

De parochie van de H. Maria Magdalena groepeert een honderdtal oud-katholieken uit de Eindhovense regio en ver daarbuiten. De parochianen kennen elkaar en men deelt lief en leed.

Onze kerk kent drie vormen van betrokkenheid:

-          lid

-          gastlid

-          belangstellende


Naast het lidmaatschap van de kerk kennen we de zogenoemde belangstellenden: mensen die met enige regelmaat in de kerkdiensten komen, maar verder geen vaste verbanden willen aangaan.

Een stapje verder gaat het zogenaamde 'gastlidmaatschap'.  Daarmee geeft men aan de definitieve (over)stap nog niet te willen nemen, maar zich toch betrokken te voelen bij de oud-katholieke kerk. Deze vorm van lidmaatschap wordt ook regelmatig gekozen door mensen die lid zijn van een andere kerk waartoe zij willen blijven behoren. Zij zijn dan lid in de ene- en gastlid in de andere kerk. Een mooie vorm van oecumene!

Hoe het ook zij en waar u ook voor kiest: wij zien u graag terug in onze vieringen of tijdens onze parochie-activiteiten!

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777