Welkom

Inhoud:

Maria Magdalena speelt een belangrijke rol in de evangelielezing van de Paasmorgen, Johannes 20,1-18. Zij ontmoet als eerste de verrezen Heer. De kerkvader Augustinus (354-430) heeft vele keren over dit evangelie gepreekt. Een aantal ervan is bewaard gebleven. Augustinus' visie op Maria Magdalena sprankelt van levend geloof, pastorale wijsheid en creatieve omgang met de bijbel. Zijn uitleg van het paasverhaal blijkt in onze tijd voor velen vol verrassingen. Zijn beschouwingen bij het verhaal over Jezus' ontmoeting met Maria Magdalena bieden voor menig gelovige de mogelijkheid om het paasgeloof te verdiepen. Op de bijeenkomst in de eerste week van de paastijd staan we nauwkeurig stil bij het paasevangelie van Johannes en enkele inspirerende fragmenten uit de preken van Augustinus.

Drs. Hans van Reisen (*1957) is theoloog en studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven. In de loop van de jaren publiceerde hij met anderen verschillende boeken met vertalingen van Augustinus en Ambrosius. Verder publiceert hij artikelen in verschillende vaktijdschriften en ten slotte organiseert en begeleidt hij studie- en bezinningsdagen over rondom Augustinus.

 

Tijdens de bijeenkomst is een boekentafel beschikbaar met daarop alle beschikbare vertalingen van Augustinus (en Ambrosius). Betaling met contant geld of op nota; het is niet mogelijk om boekenbonnen in te wisselen of met pin- of creditcard te betalen.

U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil orienteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijke en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag,

Oud-katholiek is katholiek met een open geest: waar geloven persoonlijk is, samen vieren en in gesprek zijn belangrijk is en het evangelie onze leidraad is.


Samen met nog een kleine dertig andere parochies maakt onze parochie deel uit van de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het betreft een zelfstandige katholieke kerk, die onafhankelijk van Rome is. 
Voor meer informatie lees verder bij "Onze Parochie".

Kerst met kinderen

     

        

1....................................................2....................................................3

Onthulling 3-luik van Maria Magdalena door Julia Pumareja

Foto's van de vredesweek: vredesvlammen bij de viering in onze kerk. Viering, maaltijd en vredesdefile.

                            

        

25 jarig huwelijks jubileum bij Gerrit & Ria thuis. Rechts de OK tafel.

Het gebak wacht op het vieren van het diamanten huwelijk van Truus en Bram Flierman (dienst van 15 juli 2018)

Voorjaarsvergadering op de Boschdijk

Doordenkdag in Bergeijk (Leonie ontbreekt op de foto)

Voor.

Oud-Katholieke Kerk | Boschdijk 354 | 5622 PA Eindhoven | tel. 040 – 237 0777